Skip to content

Vittinge Kyla&Värme startades i april 2014 av Robert Sandell

Hösten 2018 ombildades företaget till ett aktiebolag

Hösten 2023 blev Kristian Sandell delägare i företaget

Företaget är godkänt för F-skatt och har godkänd certifiering
för installation av värmepumpar och AC aggregat
Kontakta oss för mer information